خدمات جانبی

Extra Services

خدماتی همچون برگزاری مانور قبل از رویداد اصلی که هم به صورت ریموت و هم به صورت حضوری (همانند انجام یک رویداد کامل) قابل ارائه می‌باشد، پوشش صدای سالن، پرینت کارت ورود به جلسه برای شرکت کنندگان حضوری، پخش تصویر بر روی مانیتور سخنرانان، تجهیز UPS در صورت قطعی برق و … از جمله خدماتی می‌باشد که سامانه سامانه روکا به کارفرمایان ارائه می‌دهد.