خدمات جانبی

Extra Services

در کنار سامانه پخش زنده روکا و تجهیزات فیلم برداری و صدابرداری می توان خدمات جانبی دیگری ارائه داد تا یک رویداد بدون دغدغه کمتری برای کارفرما برگزار شود. خدماتی همچون برگزاری مانور قبل از رویداد اصلی که هم به صورت ریموت و هم به صورت حضوری (همانند انجام یک رویداد کامل) قابل ارائه است، پوشش صدای سالن، پرینت کارت ورود به جلسه برای شرکت کنندگان حضوری، پخش تصویر بر روی مانیتور سخنرانان، تجهیز UPS در صورت قطعی برق و … از جمله خدماتی می‌باشد که در کنار سامانه پخش زنده روکا می توان به کارفرمایان ارائه داد.