خدمات استیج

Stage services

تیم روکا امکاناتی نظیر بالاتر آوردن ارتفاع محل اصلی سخنرانی نسبت به بقیه فضای سالن، نورپردازی (نورمخفی) و غرفه سازی را با عنوان خدمات استیج، به کارفرمایان محترم ارائه کند. تمامی این خدمات قابل شخصی سازی به سلیقه کارفرما می‌باشد. به عنوان مثال، ارتفاع محل اصلی سخنرانی از 60 سانتی متر الی 1.5 متر (با تعداد پله بیشتر) بنا به سلیقه کارفرما قابل تغییر می‌باشد.