خدمات استودیو

Studio services

بسیاری از سازمان ها، درنظر دارند تا محل ویژه ای برای برگزاری رویداد آنلاین خود در نظر بگیرند. به طوری که با سالن های همایش و یا سالن های کنفرانس متفاوت باشد. در چنین مواقعی سازمان ها می‌توانند از “استودیو” استفاده نمایند. در این حالت قابلیت ارائه انواع دکور به همراه ویدئو وال در ابعاد مختلف نیز وجود دارد.