خدمات استودیو

Studio services

بسیاری از سازمان ها، درنظر دارند تا محل ویژه ای برای برگزاری رویداد آنلاین خود در نظر بگیرند. به طوری که با سالن های همایش و یا سالن های کنفرانس متفاوت باشد. در چنین مواقعی سازمان ها می‌توانند از “استودیو” استفاده نمایند که شامل ویدئو وال در ابعاد مختلف نیز می‌باشد.