بیمه سامان

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سامان مورخ 1400/04/31 در سامانه مجامع روکا به صورت آنلاین برگزار شد.

پیرو اطلاع رسانی بیمه سامان در سامانه کدال تحت عنوان نماد بورسی بساما، مجمع این بیمه محترم در تاریخ 1400/04/31 در سامانه پخش زنده روکا برگزار شد و کلیه مطالب مندرج در دستور کار این مجمع در حضور کلیه سهامداران مورد بررسی قرار گرفت.