بیمارستان مسیح

سومین کنگره بین المللی مایکو باکتریولوژی توسط سامانه میزگرد آنلاین روکا برگزار گردید

برگزاری کنگره علمی آسیایی- آفریقایی در بیمارستان مسیح دانشوری و توسط سامانه میزگرد آنلاین روکا

این کنگره علمی با حضور ریاست محترم بیمارستان مسیح دانشوری، جناب آقای دکتر ولایتی در روز های 8، 9 و 10 بهمن ماه برگزار شد. این کنگره علمی با حضور بیش از 10هزار نفر از متخصصان در زمینه های مختلف پزشکی از 28 کشور جهان از قاره های آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا برگزار شد. در این کنگره به مباحثی همچون میکروبیولوژی، کووید-19، HIV و … پرداخته شد.