بیست و سومین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی

این همایش آنلاین با همکاری سالن همایش های مدیریت صنعتی و سامانه مجامع آنلاین روکا در تاریخ های 21و22 مهر 1400 به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. در این همایش به تجارت برتر سازمان­های ایرانی و بین المللی پرداخته شده و مدیران ارشد در حوزه منابع انسانی سخنرانی کردند.