بهتر است سهام شرکت‌های نفتی و پتروشیمی را بخریم یا بفروشیم؟

اعتصاب کارکنان نفت و پتروشیمی دو هفته‌ای است که ادامه‌ دارد اما تاثیر این اعتصابات بر سهام شرکت‌های نفتی و پتروشیمی چیست؟

اعتصاب کارکنان نفت و پتروشیمی دو هفته‌ای است که ادامه‌ دارد اما تاثیر این اعتصابات بر سهام شرکت‌های نفتی و پتروشیمی چیست؟

کارکنان پیمانی و قراردادی نفت و گاز دو هفته‌ای است که در اعتراض صنفی به وضعیت دستمزد و مزایای خود اعتصاب کرده‌اند اما آیا با ادامه این وضعیت سهام شرکت‌های نفت و پتروشیمی ارزش خود را از دست خواهند داد؟

اعتصاب کارگران تا امروز نه تنها تاثیری بر ارزش سهام شرکت‌های نفتی و پتروشیمی نداشته است که روند قیمت آنها رودبه صعود بوده است.

قیمت نفت از ۷۰ دلار رد شده و پیش‌‌بینی می‌شود روندی صعودی داشته باشد اما باید در نظر بگیریم همان طور که ممکن است قیمت نفت در بازار جهان و دلار در بازار ایران،صعودی شود امکان کاهش سریع آن هم وجود دارد. بنابراین هیچ نگاه روشنی درباره قیمت نفت وجود ندارد و نمی‌توان چشم‌انداز دقیقی برای سهام نفتی‌‌ها ترسیم کرد.

با وجود این اما در حال حاضر خرید سهام‌ شرکت‌های نفت و پتروشیمی توصیه می‌شود زیرا احتمال ارزنده شدن آنها بیشتر از کاهش قیمت آنهاست و البته با مهار کرونا در جهان مصرف و قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی رو به افزایش خواهد بود.