سرویس کنفرانس آموزشی روکا

ورود به کنفرانس بدون اینترنت!یکی از قابلیت های مهم سرویس وب کنفرانس روکا امکان ورود کاربران به جلسه آنلاین کنفرانس از طریق سامانه تلفنی می باشد. در این حالت هنگامی که چند کاربر به صورت آنلاین در حالت تصویری و

ادامه مطلب »

قابلیت های سیستم وب کنفرانس روکا

ثبت جلساتبرای مثال، مسئول ثبت جلسه برای تاریخ 12/03/99 (روز دوشنبه) از ساعت 10 الی 12 با تعداد 35 شرکت کننده، جلسه ای تحت عنوان “وبینار اقتصادی” تشکیل داده است.در این سیستم کاربران می توانند 30 دقیقه قبل از شروع

ادامه مطلب »