برگزاری مجمع آنلاین و پخش زنده بانک تجارت توسط سامانه مجامع آنلاین روکا

مجمع آنلاین و پخش زنده بانک تجارت در تاریخ چهارشنبه 15 مرداد ماه سال جاری توسط تیم متخصص روکا برگزار شد.