بررسی بیشترین افزایش سرمایه نمادها در آذرماه سال جاری

افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی غگرجی

مجمع فوق‌العاده شرکت بیسکوییت گرجی با حضور اکثریت صاحبان سهام در تاریخ ۲۳ آذرماه برگزار شد. موضوع جلسه این مجمع افزایش سرمایه غگرجی بود که از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت انجام می‌شود. در این جلسه عنوان شد که پس از تصویب این افزایش سرمایه، شرکت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

افزایش ۵۰ درصدی سرمایه وصنا

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر در تاریخ ۲۵ آذرماه سال جاری با حضور اکثریت صاحبان سهام به منظور تصویب افزایش سرمایه ۵۰ درصدی برگزار شد.

تصویب افزایش ۹۴۹درصدی سرمایه بیمه آسیا

مجمع عادی سالانه و مجمع عمومی فوق‌العاده بیمه آسیا در ۲۴ آذرماه در حالی برگزار شد که طی آن افزایش سرمایه آسیا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود از مبلغ ۲۳۰ میلیارد تومان به ۲۴۱۳ میلیارد تومان به تصویب این مجمع رسید.

افزایش سرمایه چکاوه

صنایع کاغذسازی کاوه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده خود را به منظور تصویب افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲ آذرماه سال جاری با حضور اکثریت صاحبان سهام برگزار کرد. در این جلسه مدیرعامل شرکت با ذکر این نکته که فرآیند تایید افزایش سرمایه طولانی شده، گفت: برای انجام تایید افزایش سرمایه از خدمات تامین سرمایه نوین استفاده کردیم.