ایرانیت

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ایرانیت با نماد سایرا توسط سامانه مجامع آنلاین روکا.

این مجمع روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20 به آدرس خيابان وليعصر ، ابتداي خيابان مطهري برگزار شد، به دستوراتی همچون: استماع گزارش هیئت مدیره و مدیر و بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/06/31، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره و … پرداخته شد. همچنین بر اساس رای گیری های به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه نیز انتخاب گردیدند. جزئیات این رای گیری در سایت کدال قابل مشاهده می­باشد.