انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به معنای خرید سهام، معمولا با دو دیدگاه انجام می شود. بهره بردن از روند قیمت سهم به معنای اینکه سهمی را با قیمتی بخریم و با قیمت بالاتری به فروش برسانیم و یا سرمایه گذاری برای بهره بردن از سود سالیانه سهم که البته مورد دوم رشد قیمت را در زمان فروش نیز شامل می شود.

بر این اساس سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار را به سه دیدگاه تقسیم بندی می کنند: کوتاه مدت – میان مدت و بلند مدت.

معمولا به سرمایه گذاری هایی با دید 3 الی 4 ماهه کوتاه مدت گفته می شود و به سرمایه گذاری هایی با دیدگاه سه ماهه الی یکساله  میان مدت گفته می شود و به سرمایه گذاری هایی با دیدگاه های بیشتر از یکسال بلند مدت می گویند.