انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران

برگزاری مجمع فوق العاده انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران توسط سامانه روکا

این مجمع در تاریخ 1400/8/5 در محل خانه هنرمندان ایران با مشارکت آنلاین اکثریت اعضا، توسط تیم مجرب روکا برگزار گردید و به تصویب مجمع عمومی رسید.