افزایش 127 درصدی درآمد حفاری شمال

شرکت حفاری شمال در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به پایان آبان ماه سال جاری، میزان درآمد بدست آمده را خود را برابر با مبلغ ۱.۷۹۳ میلیارد ریال به ثبت رسانده، همچنین میزان درآمد‌های گزارش شده این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه بالغ بر ۷.۱۶۲ میلیارد ریال بوده است.

مجموع درآمد‌های بدست آمده “حفاری” در آبان ماه، در مقایسه با ماه گذشته ۲۴ درصد افزایش را شاهد بوده، نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز با افزایش درآمد چشم گیر ۱۲۷ درصدی روبه‌رو بوده و همچنین درآمد‌های حاصل شده این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه رشد ۵۲ درصدی را گزارش کرده است.

پخش زنده مجمع عمومی حفاری شمال توسط سامانه مجمامع آنلاین روکا، در شهریورماه سال جاری نیز برگزار شد.