افزایش سرمایه 400 درصدی شرکت شیمیایی سینا

شرکت شیمیایی سینا برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی از محل سود انباشته، زمان برگزاری مجمع فوق العاده را اعلام کرد. این مجمع فوق العاده در تاریخ 10 آبان ماه سال جاری برای افزایش سرمایه 400 درصدی از محل سود انباشته، برگزار خواهد شد.

بنا بر اعلام مدیران شرکت، سرمایه فعلی این شرکت بورسی کوچک در صورت موافقت سهامداران از 3 به 15.3 میلیارد تومان می رسد تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.