افزایش سرمایه صد درصدی داروسازی جابر

سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت داروسازی جابر ابن حیان (دجابر) از محل سود انباشته موافقت کرد.

افزایش سرمایه هزار و ۱۳۴ میلیارد ریالی شرکت داروسازی جابر ابن حیان از مبلغ یک هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال به مبلغ ۲ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال از محل سود انباشته از سوی سازمان بورس اوراق بهادار بلامانع اعلام شد.

افزایش سرمایه شرکت داروسازی جابر ابن حیان به منظور جبران سرمایه گذاریهای انجام شده طی سالهای گذشته و اصلاح ساختار مالی بود و پخش زنده مجمع داروسازی جابر به منظور افزایش سرمایه توسط سامانه مجامع روکا با موفقیت برگزار شد.