افزایش سرمایه شرکت ایران دارو

شرکت ایران دارو در اطلاعیه‌ای از پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۲ درصدی به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان توسط هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خبر داد.

طبق این اطلاعیه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و در راستای خرید تجهیزات و سرمایه در گردش انجام خواهد شد.  هیئت مدیره مجمع این شرکت به زودی درباره این افزایش سرمایه تصمیم گیری مواهد کرد.