افزایش سرمایه بیمه آرمان

مجمع عمومی فوق العاده بیمه آرمان به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه این شرکت، با حضور سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بیمه آرمان، نمایندگان بیمه مرکزی ، شرکت فرابورس ایران، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد.

در جلسه مجمع عمومی فوق العاده بیمه آرمان در  تاریخ اول دی ماه سال جاری با افزایش سرمایه این شرکت از ۱۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۶۶ درصد) از محل آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال با اکثریت آرا حاضران در جلسه، تصویب شد.

این جلسه از ساعت ۱۰ روز یکشنبه اول دی ۹۹ در سالن اجتماعات شمس تبریزی ساختمان مرکزی بیمه آرمان با حضور ۶۰،۴۰ درصد از سهامداران به صورت حضوری و آنلاین با رعایت پروتکل های بهداشتی و الزامات ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار شد