افزایش سرمایه بانک سامان با رای مثبت سهامداران

مجمع عمومی فوق العاده بانک سامان به منظور افزایش سرمایه این شرکت برگزار شد. این مجمع که به دلیل محدودیت های ویروس کرونا  به صورت زنده از طریق سایت بانک سامان در حال پخش بود، گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه خوانده و سپس با رای مثبت سهامداران حاضر در جلسه، این افزایش سرمایه به تصویب رسید.

بر اساس مجوز صادرشده از سوی سازمان بورس، بانک سامان در مرحله اول سرمایه خود را از محل سایر اندوخته‌ها به مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال افزایش داد و همچنین حاضرین در مجمع با انجام افزایش سـرمایه از مبلغ ۱۱۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران موافقت کرده و اختیار عملی کردن آن را به مدت ۲ سال به هیئت‌مدیره تفویض کرد تا هیئت‌مدیره بانک سامان پس از اخذ مجوز از سازمان و بانک مرکزی نسبت به عملی نمودن آن اقدام کند.