احراز هویت کاربران و سهامداران

در سامانه پخش زنده روکا برای احراز هویت کاربران و سهامداران روش های مختلف و گوناگونی اندیشیده شده است که بنا به نیاز کارفرما با قابلیت سفارشی سازی همراه است. این قابلیت باعث انعطاف پذیری کارفرما در گزینش افراد و امکان صدور مجوزهای دسترسی میشود. همچنین تمامی فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل شرکت در رای گیری ، نظرسنجی ، چت ها و ورود و خروج به سامانه در پایگاه داده ذخیره شده و امکان بررسی تمام جزئیات برای کارفرما فراهم می‌باشد.

 

حالت های مختلف احراز هویت در سامانه پخش زنده روکا عبارت اند از :

  • نام کاربری و رمز عبور
  • کد بورسی و کد ملی
  • کد بورسی و شماره ثبت (احراز هویت سهام دار حقوقی)
  • بدون احراز هویت ( صرفا احراز هویت اختیاری بوده و یک بانک اطلاعاتی در اختیار کارفرما قرار میگیرد.)