آشنایی با مجمع عمومی ساختمان

طبق مواد 5 و 6 قانون تملک آپارتمان ها در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر بیشتر شود  مجمع عمومی مالکین تشکیل می شود یعنی اگر ساختمانی دارای سه واحد و یا تعداد مالکین سه نفر باشد مجمع عمومی تشکیل نمی گردد . به عبارت دیگر مجمع عمومی تجمعی از مالکین است که تصمیماتی در خصوص آپارتمان می گیرند که شامل تصمیم های اصلی و خط مشی کلی در خصوص اداره کردن ساختمان است که از سوی مدیر یا هیات مدیره ساختمان به اجرا در می آید از جمله انتخاب مدیر یا هیات مدیره و غیره .

مجامع عمومی مالکان را بر طبق قانون می توان به دو دسته مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تقسیم کرد .

1 – مجمع عمومی عادی فوق العاده : طبق ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها ، مجمع عمومی مالکین باید حداقل هر سال یک بار تشکیل شود . اگر تشکیل مجمع عمومی لازم و ضروری باشد و مجمع عمومی عادی قبل از موعد مقرر تشکیل شود مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده تشکیل می گردد که به آن مجمع عمومی عادی فوق العاده می گویند .

2 – مجمع عمومی فوق العاده : این مجمع در مواقع خاص تشکیل می شود و معمولا صورت های گوناگونی ندارد و محدود به زمان خاصی نیست . بین مجمع عمومی عادی فوق العاده با مجمع عمومی فوق العاده وظایف و اختیارات متفاوتی دارند از جمله وظایف و اختیارات این مجمع عبارتند از :

انتخاب جانشین ( یا جانشینان ) برای مدیر یا مدیران

تجدید انتخابات هیات مدیره

مجمع عمومی ساختمان متشکل از مالکین ساختمان می باشد .

سامانه مجامع آنلاین روکا علاوه بر برگزاری مجامع آنلاین و پخش زنده، مجمع عمومی ساختمان ها و برج های مسکونی کشور را برگزار می کند. برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما در تماس باشید.