مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سیمان هگمتان

شرکت سیمان هگمتان با همکاری سامانه و تیم متخصص روکا با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای، به صورت آنلاین، به دستور تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس پرداخت. لازم به ذکر، اطلاعات بیشتر در سایت کدال برای سهامداران قرار گرفته است.