مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر